หลวงปู่ทองดี อนีโฆ แสดงธรรม ๑ เม.ย. ๕๙

วัดทางใจ วัดธรรมารมณ์