อานิสงส์การสวดมนต์ - หลวงปู่ทองดี อนีโฆ (พระพิศาลญาณวงศ์) ๑๕ ก.พ. ๕๗