หลวงปู่ทองดี อนีโฆ เทศน์ในรายการ ธรรมะคือคุณากร ครั้งที่ ๓๔  

ณ หอประชุมอาคารมาลีนนท์ ช่อง๓ เมื่อวันที่ ๖ ก.ย. ๕๖