หลวงปู่ทองดี อนีโฆ แสดงธรรม ๘ พ.ย. ๕๗

การชนะตนเอง และมีชีวิตอยู่เพื่ออะไร