ธรรมเทศนา การปลูกศรัทธาและการเปิดความรู้ที่เป็นจริง โดยหลวงปู่ทองดี อนีโฆ
และการหลงอยู่ในกาย การน้อมเข้าหาพระรัตนตรัย  โดยหลวงพ่ออุดร ฐานุตตฺโร