ธรรมเทศนา เรื่อง จงใช้เวลที่มีอยู่ให้คุ้มค่ากับตัวเรา
โดยหลวงปู่ทองดี อนีโฆ(พระพิศาลญาณวงศ์)
วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ณห้องประชุม ๓ ขั้น ๕  ห้างซีคอนแสควร์ ศรีนครินทร์