หลวงปู่ทองดี อนีโฆ แสดงธรรม ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙
การเผลอสติและการฝึกสติ หลวงปู่ทองดี อนีโฆ วัดใหม่ปลายห้วย