• images/picwatnews/000.jpg
  • images/picwatnews/001.jpg

หน้าแรกวัดใหม่ปลายห้วย

016 อนิสงการสวดมนต์ฯ 021บันทึกเรื่องพุทธศาสนาจากพงศาวดารมอญฯ 026 เรื่องกรรม งูเหลือมคายพิษฯ
017 ศิล สมาธิ ปัญญาฯ 022 พระศรีอริยเมตรไตรฯ 027 จิตดวงเดิมและการไม่รู้จักทุกข์
018 หลวงปู่ฯ_อริยมรรคฯ 023 เรื่องพระมหาเถระคันฉ่องฯ 028 ขันธ์ ๕ เป็นทุกข์อย่างยิ่ง
019 หลวงปู่ฯ_ธรรมอันเป็นมงคลฯ 024 เรื่องภูลังกา,พระพุทธวงศ์ 029 ขันธ์๕เป็นเหตุแห่งทุกข์
020 การอุทิศส่วนกุศลให้เทวดา 025 อนิสงการสวดมนต์ฯ 030 หลวงปู่ฯ_การเข้าถึงวัดฯ

 

ดาว์โหลดรายชื่อธรรมะเล่น
e

Additional information