รุ่นนี้จัดสร้างพิเศษให้กับผู้มาร่วมงานสรงน้ำหลวงปู่ทองดี อนีโฆ เนื่องในโอกาสวัน สงรานต์ ปี ๒๕๕๙

พระเนื้อผงจีวร เกศา และชานหมาก รุ่นมหาเศรษฐี

รุ่นนี้เดิมเป็นรุ่นมหาเศรษฐี จัดทำเป็นเหรียญชุดกรรมการทั้งหมด ๘ เหรีญใน ชุดเดียวครับ
แต่หลวงปู่ท่านสร้างแล้วนำมาแจกพิเศษให้กับผู้มาร่วมงานสงกรานต์ที่วัดใหม่ปลายห้วย ปี ๒๕๕๙
(หากข้อมูลผิดพลาด ขออภัยครับ)

Additional information