เหรียญจตุคามรามเทพ วัดใหม่ปลายห้วย (ลงภาพแล้ว)

Additional information