รุ่นดีตลอด ปี ๒๕๕๐ (ลงภาพแล้ว)

Additional information