จัดสร้างเพื่อสมทบทุนในการสร้างอาคารผู้ป่วย ๖ ชั้น ในกับโรงพยาบาลพิจิตร มีทั้งหมด ๓ รุ่นครับ

ทองคำ      จำนวนสร้าง              เหรียญ  (หมดแล้วครับ) (สร้างตามการสั่งจองเท่านั้น)

เงิน           จำนวนสร้าง     ๑๐๐  เหรียญ (หมดแล้วครับ)

ทองเหลือง  จำนวนสร้าง  ๓,๐๐๐  เหรียญ

Additional information