พระกริ่ง รุ่นทูลเกล้า หล่อโบราณ

พระกริ่งหล่อโบราณ รุ่น ทูลเกล้า ปี ๔๙ น้อมถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวง) ปี ๕๐
โดยสมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงเป็นประธานเททองหล่อ ณ วัดใหม่ปลายห้วย อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ในการจัดสร้างพระกริ่งทูลเกล้า พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงเป็นประธานเททองหล่อพระบูชารุ่นทูลเกล้า เนื้อทองคำเพื่อถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยใช้ทองคำหนัก ๑๐๘ บาทต่อองค์ สร้างถวายจำนวน ๓ องค์ ซึ่งหลวงปู่บอกว่าสมัยนั้นราคาทองคำบาทละ ๗,๐๐๐ และนอกจากนั้นยังได้ถวายพระกริ่งทูลเกล้าเนื้อเงินในภาพจำนวน ๓ องค์

จำนวนการสร้าพระกริ่งหล่อโบราณรุ่น ทูลเกล้า
- พระบูชารุ่นทูลเกล้าเนื้อทองคำ จำนวน ๓ องค์ น้ำหนักองค์ละ ๑๐๘ บาท (ถวายแด่ในหลวง)

- พระกริ่งเนื้อทองคำ จำนวน ๙ องค์
- พระกริ่งเนื้อเงิน จำนวน ๓๐ องค์ (ถวายแด่ในหลวง ๓ องค์)
- พระกริ่งเนื้อทองเหลือง จำนวน ๑๐,๐๐๐ องค์

ปัจจุบันพระกริ่งหล่อโบราณรุ่นนี้เป็นที่รู้จักของบรรดาลูกศิษย์ทั้งเก่าและใหม่ โดยทั่วไปจะพบเจอบ้างแต่ไม่มากนัก เนื่องจากพระรุ่นนี้ประวัติการสร้างชัดเจน เจตนาการสร้างอันเป็นมหากุศล อีกทั้งพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงเป็นประธานเททองหล่อ และจำนวนการสร้างที่ไม่มากนักจึงทำให้นักสะสมที่ศรัทธาต่างเก็บและบูชาเป็นอย่างดี
ขอขอบคุณข้อมูลจากคุณ Phongsakorn Phanphanit 

http://www.facebook.com/พระเครื่องหลวงปู่ทองดี อนีโฆ (ท่านเจ้าคุณพระพิศาลญาณวงศ์)

Additional information