หลังจากที่หลวงปู่ฯ ท่านได้บอกญาติโยมเกี่ยวกับการร่วมทำบุญเพื่อสร้างตึกทันตกรรมให้กับโรงพยาบาลสามง่าม จังหวัดพิจิตรเมื่อปีพ.ศ. 2557 นั้น ขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารแล้ว โดยหลวงปู่ฯ ท่านได้เดินทางไปดูการก่อสร้างด้วยตัวท่านเอง เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา หลวงปู่ฯ ท่านมีจิตเมตตาสงสารคนยากคนจน ชาวบ้านที่อยู่ห่างไกล ทั้งยังขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเดินทางเพื่อการรักษา ท่านจึงเมตตา ให้ลูกศิษย์และประชาชนทั้งหลาย ที่มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเพื่อสร้างอาคารแห่งนี้ขึ้น    เพื่อชาวบ้านที่นี่จะได้ไม่ต้องเดินทางไปรักษาในตัวเมือง หลวงปู่ฯท่านยังมีอีกหลายโครงการที่ช่วยเหลือคนยากคนจนในจังหวัดพิจิตร ซึ่งในปี พ.ศ. 2558 นี้ ยังมีโครงการสร้างอาคารรักษาพยาบาลหลังใหม่ให้กับโรงพยาบาลพิจิตร ด้วยงบประมาณ 140 ล้านบาท แต่ยังขาดงบประมาณในการสร้างอยู่ หากท่านสนใจร่วมบริจาคทำบุญกับหลวงปู่ ฯ ในโครงการอื่น ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณจีรุส อินทิศ โทร.0879248898 ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ได้ร่วมสร้างบุญ ในครั้งนี้ สาธุ สาธุ สาธุ

ขณะนี้อาคารได้ก่อสร้างชั้น 2 แล้ว ขออัพเดทภาพสถานที่ครับ 23 เมษายน 2558 (หลวงปู่ฯท่านส่งรูปให้เองเลยครับในกลุ่มไลน์)

ภาพอัพเดทการก่อสร้างตึกทันตกรรม โรงพยาบาลสามง่าม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information