สาธารณประโยชน์ที่หลวงปู่ฯท่านได้ช่วยเหลือสังคมนั้น เริ่มตั้งแต่ ปี ๒๕๕๐ - ปัจจุบัน

              หลวงปู่ฯ ในอดีตนั้น ต้องลำบากมาก แม้ท่านอาพาธอยู่ แต่ยังต้องออกไปดูงานด้วยตนเอง เพราะว่าความเป็นห่วงที่ท่านอยากทำให้กับชาวบ้าน ให้เขาได้อยู่ดี มีความสุข หลังจากที่หลวงปู่ฯได้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้น ท่านได้ดำเนินโครงการต่างๆ อาทิ มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ การสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ให้กับโรงเรียนบ้านปลายห้วย สถานีอนามัย คลองส่งน้ำให้กับชาวบ้าน เกษตรกร อาคารหลวงปู่ทองดี อนีโฆโรงพยาบาลนเรศวร และท่านยังได้ดำเนินการอีกหลายโครงการให้กับชุมขน ในการพัฒนาพื้นที่พร้อมทั้งการพัฒนาจิตใจให้กับประชาชน จนถึงปัจจุบันนี้

Additional information