หลวงปู่ทองดี อนีโฆ (พระพิศาลญาณวงศ์) วัดใหม่ปลายห้วย ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ได้เดินทางมามอบทุนการศึกษา ณ วัดพฤกษะวันโชติการาม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ จำนวน 100 ทุน ทุนละ 1,500 บาท  

Additional information