MG 0720 82 Large

dIbbWityrb

วัดใหม่ปลายห้วยสร้างขึ้นเมื่อ ปีจอ ขึ้น 6 ค่ำเดือน 12 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2537 เริ่มต้นจากกระท่อมหลังเล็กๆในเนื้อที่ 1 งาน ต่อมานายวงษ์ เที่ยงอยู่ ได้บริจาคที่ดินให้สร้างวัดแห่งนี้ จำนวน 2ไร่เศษ ต่อมาชาวบ้านได้นิมนต์พระภิกษุ ชื่อ หลวงตาดี สุภทฺโท มาอยู่จำพรรษา ณ วัดแห่งนี้เป็นรูปแรก แต่ด้วยความอัตคัดและลำบากในหลายเรื่อง จึงทำให้ท่านย้ายไปอยู่ที่อื่น

หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2538 หลวงปู่ทองดี อนีโฆ ได้มาบูรณะวัดใหม่ปลายห้วยแห่งนี้ใหม่ ญาติโยมมีจิตศรัทธาร่วมถวายที่ดินให้กับหลวงปู่ฯ เพื่อใช้บำเพ็ญสมณะธรรม และหลวงปู่ทองดี ท่านได้ซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการขยายพื้นที่ของวัดจนปัจจุบันมีเนื้อที่โดยรวม 80 ไร่ และสถานที่ปฏิบัติธรรมอีก 50 ไร่ หลวงปู่ฯ  ได้ดำเนินการก่อสร้างถาวรวัตถุภายในวัดใหม่ปลายห้วย อาทิ เช่น ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ อุโบสถ ศาลาปฏิบัติธรรม เจดีย์สถาน ลานธรรม คติธรรม นรก สวรรค์ สุภาษิตไทย และ หลวงปู่เทพโลกอุดร พระยืน พระนั่ง พระนอน ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือตอนล่าง จนมีความสวยงามร่มเย็นเหมาะสมและเอื้อแก่การปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมาก  ทำให้มีนักท่องเที่ยวและผู้สนใจในธรรมแวะเวียนมาอย่างไม่ขาดสาย
 
วัดใหม่ปลายห้วย  ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2548 อนุญาตให้ตั้งวัดเมื่อ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2549 หลวงปู่ทองดี อนีโฆ ประธานสงฆ์แห่งวัดใหม่ปลายห้วย ได้จัดให้มีการอบรมปฏิบัติธรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 จนถึงปัจจุบัน
 
วัดใหม่ปลายห้วยมีพระภิกษุจำพรรษาจำนวน 50 รูป โดยมีหลวงปู่ทองดี อนีโฆ เป็นประธานสงฆ์
ซึ่งปัจจุบันได้รับโปรดเกล้าฯให้เป็นพระราชาคณะมีพระราชทินนามที่ "พระพิศาลญาณวงศ์"
ปัจจุบันมีพระครูใบฎีกาอุดรฐานุตตโร ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส

Additional information