ประวัติหลวงปู่ทองดี อนีโฆ

(พระพิศาลญาณวงศ์)

วัดใหม่ปลายห้วย

ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

11111

                           

                  หลวงปู่ทองดี อนีโฆ เดิมชื่อ ทองดี เพชรวิจิตร เกิดเมื่อปีขาล เดือนอ้าย วันอาทิตย์ พ.ศ. ๒๕๐๕ บิดาชื่อ นายทวี มารดาชื่อ นางริน อยู่บ้านวังกระทิง อ.สามง่าม จ.พิจิตร ชีวิตเกิดมาตั้งแต่จำความได้เห็นทุกข์ของคนเรานี้มีผัว มีเมียก็ทุกข์ ตื่นเช้ามาก็ทะเลาะด่ากันบ้าง เห็นแล้วชีวิตคู่นี้ไม่เห็นจะดีตรงไหนเลย มีแต่ทุกข์ แล้วอะไรเล่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราสงบได้  อะไรเป็นเหตุให้เราสงบได้ คิดตรงนี้แล้วไม่อยากจะมีคู่ชีวิต แล้วคิดอีกอย่างหนึ่งว่า ถ้าเราได้บวช ได้ประพฤติพรหมจรรย์ เราไม่สร้างทุกข์ให้ใคร  เพราะไม่มีใครมาติดเชื้อมาเป็นหน่อจากเราอีกต่อไป  เราจะเป็นผู้บุกเบิกทุกข์ให้กับเขาเหล่าน้ัน เพราะเรามีขันธ์ห้า เราก็ทุกข์ของเราพออยู่แล้ว พอแม่ตายก็เลยตัดสินใจบวช เมื่อตอนอายุ ๒๑ ปี ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรม  เพื่อแสวงหาทางพ้นทุกข์  ตามแนวคำสอนของพระพุทธองค์

Additional information