2222

                 พอบวชเสร็จก็ไปอาศัยอยู่กับ หลวงปู่สี ธัมรัตโต ท่านเป็นพระที่ไม่ได้อยู่วัด ไม่มีชื่อเสียงกับใคร อยู่ในป่า พอไปอยู่กับท่านๆ ก็สอนการปฏิบัติให้ พิจารณารูปนาม ของเรานี้ว่า อะไรมันเกิดขึ้นกับใจ โลภเกิดขึ้น หลงเกิดขึ้น โกรธเกิดขึ้น ถ้าเรารู้ตัวเราได้ หาตัวรู้ก็จะรู้ตัว ถ้ายังไม่เจอตัวรู้ เราก็ยังไม่รู้ตัว เพราะเราไม่เข้าใจว่าอะไรคือ ตัวเรา จริงๆ ตอนนี้หลวงปู่ท่านก็บอกหาดูในใจตัวเองว่า ใจตัวเรานี้มีโลภเท่าไหร่ มีโกรธเท่าไหร่ มีหลงเท่าไหร่ ก็เลยพิจารณาตามที่ท่านสอนง่ายๆอย่างนี้ วันนี้มันโกรธ-รู้แล้ว่าโกรธ วันนี้มันโลภ-รู้แล้วว่าโลภ วันนี้มันหลง-รู้แล้วว่าหลงแล้วท่านก็สอนว่ามันมีของแก้ เหมือนที่องค์พระบรมครูตรัสว่า " มีแจ้งก็ต้องมีมืด มีมืดก็ยังมีแจ้ง "

Additional information