3333

   หลวงปู่ท่านบอกว่า เรามีโลภเท่าไหร่ต้องให้เสีย

เรามีโกรธจงระงับดับด้วยสติ เพราะสติเป็นตัวรู้ รู้อยู่ที่โกรธแล้ว

เราก็ดับด้วยเมตตา คิดถีงเขาคิดถึงเรา ว่าเขาก็ไม่ชอบ เราก็ไม่ชอบ 

ในสิ่งที่เราโกรธในสิ่งที่เราไม่ชอบ เรามีหลง หลงอะไรท่านก็สอน

หลงอยู่ในวังวนนี้ว่าคนเราเกิดมาไม่รู้จักทุกข์ เพราะเอาสุขปลอมๆ

มาหลอกตัวเอง ก็เลยไม่รู้ว่า สุขจริงๆ คิดอะไรเลย เป็นความหลง

อวิชชามาหุ้มห่อ ไม่ให้เราเห็นของจริงเอาไว้ ท่านสอนให้พิจารณา

อย่างสมมุติเราจะรักผู้หญิงสักคนหนึ่ง เราควรทำอย่างไร

ถ้าผู้หญิงคนนั้นถ่มน้ำลายออกมา เรากินได้ไหม เราก็กินไม่ได้

แม้แต่ตัวเราเองท่านก็สอนให้ดู

ลองใครเอาข้าวมาถวายเราเป็นกับข้าวดีๆ

แล้วเราลองสั่งน้ำมูกใส่สิ เราจะกินของเราเองได้ไหม

ตัวเรายังเกลียดตัวเราเองเลย

แล้วเราจะหลงตัวเองไปทำไม....

(สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่http://www.watmaiplaihouy.com/index.php/t-001/t-002) ::ดาว์นโหลดหนังสือชีวประวัติหลวงปู่ฯครับ::

Additional information