วัดใหม่ปลายห้วยดินแดนเมืองเก่า

                    หลวงปู่ฯ มาอยู่วัดใหม่ปลายห้วยเมื่อก่อนนี้ย้อนไปเมื่อ ๑๕ ปีที่แล้ว ที่นี่เป็นบ้านล้มลุก ไม่ค่อยมีคนอยู่อาศัย พอเขามาตั้งชุมชนได้ ก็ยังไม่มีวัด เวลาคนจะไปทำบุญก็ต้องไปไกลประมาณ ๑๐ กว่ากิโลฯ ก็คิดว่าที่นี่อดีตเคยเป็นเมืองเก่าที่ไม่มีใครรู้ เป็นเมืองที่ขุดลงไปใต้ติดน ลึกลงไปจะมีคูเมืองกำแพงเก่า มีวัดวาเก่าอยู่เยอะ เมื่อก่อนนี้หลวงปู่คิดเองฝันเอง ได้ใช้ชื่อว่าเมืองสว่างพอดี เพราะคนนครสวรรค์จะไปสุโขทัย ไปศรีสัชนาลัย คนกำแพงก็มาเมืองโอคะ เมืองปากยม จะมาสว่างที่นี่พอดี ก็เลยเรียกว่า เมืองสว่างพอดี หรือ สว่างบุรีในปัจจุบัน กรมศิลปากรเขามาดูบอกว่ามีอายุประมาณ ๘๐๐-๑,๐๐๐ ปี แต่ไม่มีหลักฐานที่ยืนยันว่าเมืองนี้ ชื่อเมืองอะไรกันแน่ แต่มีอาณาเขตกว้างไกลมาก นี่คือในนิมิตของหลวงปู่

Additional information