พระนักปฏิบัติและพระนักพัฒนา

                หลวงปู่ทองดีฯ นอกจากท่านจะเป็นพระนักปฎิบัติแล้ว ยังเป็นพระนักพัฒนาอีกท่าน ที่ยากหาใครเปรียบได้ หลวงปู่ฯ ท่านเปิดโอกาสและยังให้การช่วยเหลือชุมชนในสิ่งที่ยังคงขาดแคลนต่างๆ แต่มีความจำเป็นอย่างมาก เช่น ระบบการสารธารณสุขต่างๆ /การมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลน ดังที่ปรากฏหลายโครงการที่หลวงปู่ได้จัดทำขึ้น /บูรณะส่งเสริมศาสนสถานอื่นและบริเวณใกล้เคียง ตลอดจนพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่พร้อมให้การช่วยเหลือและดูแลประชาชน

                  โครงการที่ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว เช่น โครงการก่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธ และหอผู้ป่วยอายุกรรม ประจำโรงพยาบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร

                  โครงการก่อสร้างอาคาร โรงพยาบาลนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก และยังมีอีกหลายโครงการที่ท่านกำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนี้

                  ในปี พ.ศ.๒๕๕๗ นี้เป็นต้นไปหลวงปู่ฯ ท่านมีดำริว่าจะดำเนินการเตรียมจัดสร้าง โรงพยาบาลสามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร

                   หากมีข้อมูลเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้ง (ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านครับ สาธุ)

 

" เมื่อเราเกิดมาจากความโง่

และความทะยานอยากจากตัณหาทั้งหลายแล้ว

เราเกิดมาทำไม ต้องถามใจตัวเองดู

เราอยู่ไปวันหนึ่งๆมีแต่ความเศร้าหมอง

มีแต่ความทุกข์ เราจะได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งเหล่านั่น

เราจะมีปัญญาได้นั้น

ต้องเกิดจากการพิจารณา พิจารณาถึงความนึกคิด

พิจารณาในกายของเรา

พิจารณาความทุกข์ พิจารณาความสุข

อะไรคือสุข อะไรคือทุกข์

อะไรทำให้จิตใจเราหวั่นไหว

อะไรทำให้จิตใจเราเศร้าหมอง

อะไรกันเล่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้น "

ธรรมะจากหลวงปู่ทองดี อนีโฆ(พระพิศาลญาณวงศ์) เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗

(ขอขอบคุณภาพสวยๆจาก คุณ Pttana Piskanok)

 

Additional information