วันที่ ๒๔-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ นี้ท่านไดจะเข้าปฏิบัติธรรม ณ.วัดใหม่ปลายห้วย ก็ขอเรียนเชิญอุบาสกอุบาสิกาทุกๆท่านนะครับ
พร้อมพิธีหล่อพระประธานชำระหนี้สงฆ์ ขนาด ๗ ศอก ๒ องค์ ครับ

ภาพการเตรียมงานของพระภายในวัดใหม่ปลายห้วย
(ขอบคุณภาพจากพระอาจารย์สมบัติครับ)

เตรียมพร้อมแล้วครับกับแบบหล่อพระขนาด ๗ ศอก ๒ องค์ ที่จะหล่อในงานปฏิบัติธรรม
ณ วัดใหม่ปลายห้วยระว่างวันที่ ๒๔-๒๗ มิ.ย. ๕๙ ที่จะถึงนี้ของ(หลวงปู่ทองดี อนีโฆ)

หมายกำหนดการหล่อพระประธานชำระหนี้สงฆ์ขนาด๗ศอก๒องค์ครับ
เริ่มวันเสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ เช้าเวลา 0๘.00 น
และวันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิ.ย. ๕๙  เช้าวลา 0๘.00 น สองวันครับ(หลวงปู่ท่านแจ้งมาให้ทราบตามนี้ครับ)

Additional information