ขอเรียนเชิญทุกๆท่าน มากราบหลวงปู่ได้นะครับ และร่วมบุญสร้างอาคารผู้ป่วยหลังใหม่โรงพยาบาลพิจิตรที่หลวงปู่เป็นประธานจัดสร้างกันครับ

 

 

Additional information