เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ หลวงปู่ทองดี อนีโฆ (ท่านเจ้าคุณพระพิศาลญาณวงศ์) วัดใหม่ปลายห้วย จ.พิจิตร
 ได้พาพระภิกษุและคณะศิษยานุศิษย์ ร่วมทำบุญ ๙ วัด ประจำปี ๒๕๕๙
ซึ่งมีผู้ร่วมเดินทางไปกว่า ๕๐ คน (โดยประมาณ) บรรยายกาศเป็นไปอย่างอิ่มเอมและสุขใจครับ พร้อมกันนี้ได้ร่วมทำบุญกับวัดต่างๆทั้งหมด ๙ วัด เป็นจำนวนเงินทั้งหมด  ๓๐๒,๐๙๘ บาท เพื่อให้ทางวัดต่างๆได้นำไปใช้ประโยชน์ในกิจของสงฆ์ต่อไป ขอกราบอนุโนทนาบุญกับหลวงปู่ทองดี อนีโฆ และคณะเดินทางด้วยนะครับ สาธุ
รายชื่อวัดต่างๆมีดังนี้
๑.วัดหนองไม้แดง   ๒.วัดท่าพิกุล   ๓.วัดใหม่ไพรมณี
๔.วัดประชาราม   ๕.วัดราษฎร์นิยม   ๖.วัดหนองบัว
๗.วัดสะเดา   ๘.วัดกกไม้แดง   ๙.วัดดินทอง

Additional information