ขอเชิญทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรม ณ.วัดใหม่ปลายห้วย จ.พิจิตร
เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
และร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
เริ่มงานเทศน์มหาชาติ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.
(เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม)
หากท่านใด มีความประสงค์ต้องการเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์
สามารถติดต่อได้ที่ คุณจีรุส อินทิศ โทรศัพท์ 087 - 924 88 98
หรือติดต่อได้ที่คุณแดง 081 -785 -7422
การจองเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ สามารถจองได้ กัณฑ์ละ 1,000 บาท
สามารถโอนปัจจัยเพื่อเป็นเจ้าภาพได้ที่
ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี จีรุส อินทิศ 134 - 507 -0682
หลังจากการโอนเเล้ว ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อ - นามสกุล
ที่ line id  :  Jeerus

Additional information