ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างหอป่วยโรงพยาบาลพิจิตรกับหลวงปู่ทองดี อนีโฆโดยการสั่งจองเหรียญเสมา หลวงปู่ทองดี อนีโฆ รุ่น มหาลาภ ๕๙

จำนวนจัดสร้าง
***  เฉพาะเนื้อทองคำ ***
จัดสร้างพิเศษตามการสั่งจอง องค์ละ 30,000 บาท
ติดต่อคุณสราวุธ 089 - 021 475 7 (ภายใน 15 ต.ค. นี้)

***********************************************

01. เนื้อเงิน 108 เหรียญๆละ 1,500 บาท     

02 . เนื้อนวะโลหะ 500 เหรียญๆละ 300 บาท

03. เนื้อทองแดง 2,000 เหรียญๆละ 100 บาท

ติดต่อบูชาได้ที่พระกัณ - 088-885-9801

รับพระได้วันทอดกฐิน ณ วัดใหม่ปลายห้วย วันอาทิตย์ที่  23 ต.ค. 59

***** วัตถุประสงค์การจัดสร้างเพื่อสมทบทุนสร้างหอผู้ป่วย โรงพยาบาลพิจิตร โดยไม่หักค่าใช้จ่าย *****

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างหอป่วยโรงพยาบาลพิจิตรกับหลวงปู่ทองดี อนีโฆโดยการสั่งจองเหรียญเสมา หลวงปู่ทองดี อนีโฆ รุ่น มหาลาภ ๕๙


จำนวนจัดสร้าง
***  เฉพาะเนื้อทองคำ ***
จัดสร้างพิเศษตามการสั่งจอง องค์ละ 30,000 บาท
ติดต่อคุณสราวุธ 089 - 021 475 7 (ภายใน 15 ต.ค. นี้)

***********************************************

01. เนื้อเงิน 108 เหรียญๆละ 1,500 บาท     

02 . เนื้อนวะโลหะ 500 เหรียญๆละ 300 บาท

03. เนื้อทองแดง 2,000 เหรียญๆละ 100 บาท

ติดต่อบูชาได้ที่พระกัณ - 088-885-9801

รับพระได้วันทอดกฐิน ณ วัดใหม่ปลายห้วย วันอาทิตย์ที่  23 ต.ค. 59

***** วัตถุประสงค์การจัดสร้างเพื่อสมทบทุนสร้างหอผู้ป่วย โรงพยาบาลพิจิตร โดยไม่หักค่าใช้จ่าย *****

Additional information