บริจาคปัจจัยการเป็นเจ้าภาพบวชพระและทำบุญค่าอาหารสำหรับพระภิกษุและผู้มาร่วมปฏิบัติธรรม ในงานอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๓-๑๒  ธ.ค. ๕๙ ทางหน้าเว็บไซต์ครับ
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ
ร่วมบริจาคปัจจัยในการเป็นเจ้าภาพบวชพระแและเลี้ยงอาหารผู้ปฎิบัติธรรมในวันที่ ๓ ธ.ค. -๑๒ ธ.ค. ๕๙ นี้

ได้ที่


หากท่านใดมีความประสงค์บริจาคเพิ่มเติมสามารถเดินทางไปร่วมบุญ และบริจาคได้ที่วัดใหม่ปลายห้วยตลอดเวลานะครับ
************************************************************

ท่านใดสนใจเป็นเจ้าภาพบวชพระและร่วมทำบุญเป็นค่าอาหารสำหรับพระภิกษุและผู้มาร่วมปฏิบัติธรรม

ในงานอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๓-๑๒ ธ.ค. ๕๙

เริ่มตั้งแต่วันที่ ๓ (วันอุปสมบท)- ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑๐ วัน

๑. (สำหรับผู้ที่ต้องการทำบุญเป็นค่าอาหารสำหรับพระและผู้มาร่วมปฏิบัติธรรม สามารถเป็นร่วมบุญได้ครับ โดยค่าใช้จ่ายอาหารในแต่ละวันไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาทครับ หรือถ้าท่านใดมีแรงกำลังเท่าใดก็สามารถร่วมบุญได้ครับ  (ไม่รวมน้ำปานะต่างๆ)


๒. (สำหรับท่านที่ต้องการเป็นเจ้าภาพในการบวชพระ สามารถร่วมทำบุญได้ โดยใช้ปัจจัยในการบวชรูปละ ๓,๐๐๐ บาท)
ปิดรับการจองและสรุปการเป็นเจ้าภาพจากทางหน้าเว็บในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (วันสุดท้ายเปิดรับ) ครับ

ขออนุโมทนาบุญ กับทุกท่านที่ได้ร่วมสร้างบุญในครั้งนี้ สาธุ นะโมพุทธายะ คุณพระรักษา เทวดาคุ้มครองครับ

Additional information