001 newstab 

042561

  • ขอเชิญทุกท่านร่วมกราบนมัสการหลวงปู่ทองดี อนีโฆ เนื่องในวันสงกรานต์ 17 เมษายน 2561 ณ วัดใหม่ปลายห้วย ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร
  • กำหนดการวันที่ 17 เมษายน 2561
  • เวลา 10.00 น. เลี้ยงเพลพระ 1,000 รูป
  • เวลา 14.00 น. สรงน้ำหลวงปู่ทองดี อนีโฆ
  • เวลา 19.00 น. แจกถุงยังชีพ จำนวน 200 ถุง
  • เวลา 20.00 น. ร่วมพิธีหล่อหัวใจพระพุทธเจ้า
  • กราบขออภัยทุกท่าน หากวันและเวลามีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 003

บอกบุญงานปั้นพญานาค ณ ทางขึ้นเจดีย์ครอบเสาอโศก    
หลวงพ่ออุดรนำพระลูกวัดช่วยกันปั้นพญานาค 2 ตน

รายทางขึ้นไปกราบนมัสการองค์พระเจดีย์   
งบประมาณในการก่อสร้าง 150,000 บาท 

สามารถร่วมกันเป็นเจ้าภาพกองบุญเมตรละ 5,000 บาท   
หรือตามแต่กำลังศรัทธา

ซึ่งมีความเชื่อกันว่า พญานาคก็คือสะพานเชื่อมโลกมนุษย์กับสวรรค์   
ขอให้ผลบุญในการสร้างบันไดพญานาคครั้งนี้

อำนวยผลให้ธุรกิจการงานมีความคล่องตัว

 เดินทางสัญจรสะดวกและปลอดภัย   

ร่วมบุญโดยโอนเงินเข้าบัญชี ปนัดดา จันทร์ศรี กสิกร 269-2-34819-5

SCB 306-210592-5

ขณะนี้ยอดบริจาคทำบุญ 32,600.00  บาท (อัพเดท 13 /04/2561)

 

 

Additional information