ขอเชิญทุกท่านร่วมปฎิบัติธรรม เดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ วัดใหม่ปลายห้วย ในวันที่ ๑๐ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ และในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทางวัดได้จัดให้มีพิธีเทศน์มหาชาติ โดยท่านใดมีความประสงค์ต้องการเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ สามารถติดต่อได้กับทางวัดใหม่ปลายห้วยครับ
หรือ โอนเงินเข้าบัญชี คุณ ปนัดดา จันทร์ศรี  กสิกรไทย 269-2-34819-5
ไทยพาณิชย์ 306-2-10595-5  TMB 270-2-03583-9  (ปิดรับวันที่ 9 สิงหาคม)001Asoke

 

Additional information