31012562

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี
ในวันพุธที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ วัดใหม่ปลายห้วย ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร
โดยหลวงปู่ทองดี อนีโฆ รับเป็นองค์อุปถัมภ์เพื่อสร้างตึกอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน สถานพยาบาลค่ายสมเห็จพระเอกาทศรถ จ.พิษณุโลก
 
เนื่องด้วย สถานพยาบาลฯ ต้องรองรับผู้ป่วยจำนวนมาก อันได้แก่
ทหารประจำค่าย 6,000 นาย และประชาชนทั่วไปอีกประมาณ 30,000 คน
ด้วยความคับแคบของอาคารทำให้ สถานพยาบาลฯ ไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอ
ทางสถานพยาบาลฯ จึงได้มาขอความเมตตาจากหลวงปู่ฯ ให้ช่วยเป็นองค์อุปถัมภ์ สร้างตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินขนาด 2 ชั้น
จึงขอเชิญชวนลูกศิษย์ของหลวงปู่ฯ และท่านผู้ใจบุญทั้งหลาย ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบ
ทุนสร้างตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน โดยพร้อมเพรียงกัน
ผ้าป่ากำหนดจัดเป็นกองๆละ 1,000 บาท หรือร่วมบุญตามกำลังศรัทธา
*** หากท่านใดไม่สะดวกเดินทางมาร่วมงาน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี ปนัดดา จันทร์ศรี  ธนาคารกสิกรไทย ***
เลขที่ 269 - 2 -34819-5  กำหนดปิดรับวันสุดท้ายวันที่ 9 เมษายน  2562 หากโอนเงินร่วมบุญแจ้งไปที่ Lineid: 081-940-5838
- ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมา ณ ที่นี้ -

Additional information