ขอบอกบุญสร้างที่พักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม ณ วัดใหม่ปลายห้วย

อ.สามง่าม จ.พิจิตร ยังขาดอยู่อีกประมาณ 1.5 ล้านบาท (ประมาณ 10 ห้อง ๆ ละแสนห้า)

30032562

ท่านใดสนใจสามารถโอนเงินเข้ามาที่บัญชีกสิกรไทย
 เลขที่ 026-3-90531-8 นายมิญช์ อินทพิเชฎฐ์ ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2562 นี้ครับ

Additional information