จึงขอเชิญชวนมายังผู้ใจบุญทั้งหลาย ร่วมทอดกฐินสามัคคีมหากุศล ในครั้งนี้

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2557 (แรม 11 ค่ำ เดือน 11)

เวลา 13.00 น. พิธีทอดผ้ากฐิน

ประธานฝ่ายสงฆ์

พระพิศาลญาณวงศ์ (หลวงปู่ทองดี อนีโฆ)

ประธานกฐิน

นายชัญญาวัฒน์ วิลัยรัตน์ และครอบครัว

พร้อมด้วยคณะกรรมการวัดใหม่ปลายห้วย พ่อค้า ประชาชน และ ข้าราชการทุกท่าน

ในตำบลเนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร ร่วมเป็นเจ้าภาพ

และท่านใดสนใจบริจาค สามารถบริจาคผ่านธนาคารได้ที่

ธนาคาร กรุงเทพ เลขที่บัญชี 134 -507- 0682

ในนาม คุณจีรุส อินทิศ หลังจากโอนเงินแล้ว ให้โทรแจ้งการโอนด้วยนะครับ

ที่ โทร.087-924-8898

(ขอให้ผู้บริจาคในครั้งนี้จงประสพแต่ ความสุข ความเจริญ ด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาลนานเทอญฯ)

Additional information