web6sep


เว็บไซต์พุทธะ http://www.phuttha.com/  ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง  ๓ และ บริษัทมาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด ขอเชิญร่วมนมัสการและฟังธรรมรายการ “ธรรมะคือคุณากร” ครั้งที่ ๓๔ โดยหลวงปู่ทองดี อนีโฆ (พระพิศาลญาณวงศ์) วัดใหม่ปลายห้วย จังหวัดพิจิตร ในวันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๘  อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ๒ (ตึกข่าว)ถนนพระราม ๔ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

*********************************

กำหนดการ
๑๗.๐๐ - ๑๗.๕๐ น. ลงทะเบียน
๑๗.๓๐ - ๑๗.๕๐ น. ผู้เข้าร่วมงาน พร้อม ณ ห้องประชุมชั้น ๘
๑๘.๐๐ - ๑๙.๔๕ น. ฟังและปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่
๑๙.๔๕ - ๒๐.๐๐ น. ถามตอบคำถาม (ถ้ามี) บูชาธรรม / จบงาน

*********************************

หมายเหตุ :
วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โปรดสอบถามและลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ www.phuttha.com โทรศัพท์ ๐-๒ ๒๖๒-๓๓๓๓ ต่อ ๑๐๔๖, ๑๐๖๔ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

*********************************

การเดินทาง รถประจำทางสาย 45,46,109,115,116,149,ปอ. 22,ปอ. 173,ปอ.507,ปอ.519,ปอ.544

*********************************

(ขอขอบคุณ : www.phuttha.com ในเนื้อหาทั้งหมดพร้อมรูปประกาศ) 

Additional information