วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556 (สำหรับผู้ที่ต้องการมาเพื่อบวชเนกขัมมะ กรุณานำบัตรประชาชนมาพร้อมถ่ายสำเนา 1 ชุด มาด้วยนะครับ)
- เวลา 09.00 น. ตรวจปัสสาวะ 
        12.00 น. ปลงผมนาค
        18.00 น. สอนนาค
        19.00 น. ซ้อมขานนาค 

วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2556

เวลา 08.00 น. ผู้ที่มาร่วมงาน / ผู้มีเกียรติ / พร้อมกันที่ศาลาการเปรียญ

เวลา 08.30 น. พิธีบรรพชาอุปสมบทนาคหมู่เฉลิมพระเกียรติ

- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่บูชา
- พิธีกรอาราธนาศีล
- ประธานสงฆ์ให้ศีล
- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร กล่าวรายงานโครงการ
- ประธานพิธีลุกจากที่นั่งไปยืนที่หน้าโต๊ะหมู่ประดิษฐาน พระบรมฉายาลักษณ์
ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทุกคนยืนขึ้น
- ประธานถวายความเคารพ แล้วถวายเครื่องราชสักการะ เปิดกรวยดอกไม้
ที่ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ วางไว้ด้านข้าง ถอยออกมา ถวาย
ความเคารพ (คำนับ) พร้อมกันทุกคน
- ประธานอ่านคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ ถวายพระพรชัยมงคล จบแล้วถวาย
ความเคารพพร้อมกันทุกคน
- ประธานกล่าวเปิดงาน
- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เดินไปยืนที่หน้าโต๊ะหมู่ประดิษฐาน
พระฉายาลักษณ์ ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ถวายเครื่องราชสักการะ เปิดกรวยดอกไม้ที่ธูปเทียนแพ
- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ขึ้นรับผ้าไตรพระราชทาน
จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์
- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร และผู้มีเกียรติ มอบผ้าไตรให้กับนาค
- พิธีบรรพชานาคหมู่
- ผู้แทนนาคถวายเครื่องสักการะ นาคทั้งหมดกล่าวคำขอบรรพชา
- พระสงฆ์อนุโมทนา

เวลา 12.00 น. - สามเณรที่บรรพชาแล้ว เข้าอุโบสถประกอบพิธีอุปสมบท

- เสร็จพิธี


การปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิจิตรแห่ง 12 ใหม่ปลายห้วย ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

วันอาทิตย์ที่ 1 –10 ธันวาคม 2556

05.00 น. ตีระฆัง
05.30 น. ทำวัตรเช้า
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
ทำภารกิจส่วนตัว
09.00 น. ปฏิบัติธรรม ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
11.00 น. รับประทานอาหาร
13.00 น. สวดมนต์ตอนบ่าย
ปฏิบัติธรรม ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
15.30 น. รับน้ำปานะ
ทำภารกิจส่วนตัว
17.00 น. ทำวัตรเย็น
18.00 น. หลวงปู่ทองดี อนีโฆ สอนกรรมฐาน
20.00 น.รับน้ำปานะ
21.00 น. เข้าที่พัก

หมายเหตุ
1. เวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2556 บวชเนกขัมมะ รับศีล 8 เวลา 14.00 น. ณ สวนป่าพุทธบารมี
3. ท่านสามารถปฏิบัติธรรม 2 วัน 3 วัน 5 วัน แล้วขอลาศีลก็ได้ (สำหรับท่านที่ไม่ต้องบวชเนกขัมมะ แต่มาปฎิบัติธรรม รับศึล 8) 
4. เตรียมเครื่องใช้ส่วนตัวให้พร้อม เช่น กลด มุ้ง เต็นท์ ที่นอน ยากันยุง (ปฏิบัติในสวนป่าพุทธบารมี)
สอบถาม พระครูฏีกาอุดร ฐานุตดโร 0860628446 (เจ้าอาวาสวัดใหม่ปลายห้วย)

ขอขอบคุณข้อมูล: คุณฃาละวัน จากเว็บ sawangburi.com 
 

Additional information