**********ขณะะนี้กำลังดำเนินการนำไฟล์เสียงในงานปฏิบัติธรรม ๔-๑๓ ธค ๕๘ ลงเว็บครับ********
อัพเดท 16 / 12 /2558
---------------------------------------------------------------------
ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ วัดใหม่ปลายห้วย จัดให้มีการโกนผมให้กับผู้เข้าร่วมอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ระหว่างวันที่ ๓- ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ วัดใหม่ปลายห้วย

วันนี้ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชาชนผู้สนใจร่วมอุปสมบทได้เดินทางมาเตรียมความพร้อมในการโกนผม และซ้อมขานนาค และนี่เป็นภาพบรรยากาศครับ อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับ
สาธุ นะโมพุทธายะ คุณพระรักษา เทวดาคุ้มครอง สาธุ

Additional information