ขณะนี้กำลังตัดต่อเสียงและเริ่มนำลง youtube นะครับ ยังไม่ได้เปิดให้ดาวน์โหลด ไฟล์อันไหนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วจะนำมาโฟสในเว็บนะครับ อนุโมทนาสาธุ ในธรรมของหลวงปู่ฯ และพระคุณเจ้าทุกรูป ด้วยครับ (รายชื่อธรรมเทศนาทั้งหมด กระผมเป็นคนตั้งเองครับ หากผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง ต้องกราบขออภัยมาณ โอกาสนี้)
๐๖ ธ.ค. ๕๘  ควาทุกข์เกิดกับเราตลอดเวลา โดย หลวงปู่ทองดี อนีโฆ คลิกที่นี่
๐๗ ธ.ค. ๕๘  จิตดวงสุดท้าย และ ความรู้แจ้ง เห็นจริง โดยหลวงปู่ทองดี อนีโฆ  คลิกที่นี่
๐๘ ธ.ค. ๕๘  ปุถุชน ความหนาที่ครอบงำปัญญา โดย ดร. พรต ซอโสตถิกุล  คลิกที่นี่
๑๐ ธ.ค. ๕๘ จงมองให้เห็นถึงโทษความโลภ ความโกธร ความหลง โดยหลวงปู่ทองดี อนีโฆ คลิกที่นี่
๑๑ ธ.ค. ๕๘ เกร็ดเล็กน้อยการพิจารณาในอานาปานสติ โดยพระประสิทธิ์ วชิโร
                   และจิตที่ขาดอิทธิบาท ๔ พร้อมแนวการปฏิบัติฉัตร ๙ ชั้น 
                   โดยหลวงพระครูอุดร ฐานตฺตโร คลิกที่นี่
๑๒ ธ.ค. ๕๘ การปลูกศรัทธาและเปิดความรู้ที่เป็นจริง โดยหลวงปู่ทองดี อนีโฆ
                  การหลงอยู่ในกายและ การน้อมเข้าหาพระรัตนตรัย โดยหลวงพ่ออุดร ฐานุตฺตโร คลิกที่นี่
ทั้งหมดได้ทำไว้ครบหมดทุกวันแล้วครับ สามารถเข้าไปดูได้ตามลิงค์ที่ใส่ไว้นะครับ ขออนุโมทนาบุญกับทุกข้อธรรมด้วยครับ สาธุ นะโมพุทธายะ บุญรักษา เทวดาคุ้มครอง

Additional information