ขอเชิญทุกท่านร่วมสวดมนต์ข้ามปี ร่วมกับหลวงปู่ทองดี อนีโฆ และพระครูวิวัฒน์วรสถิตย์ (หลวงพ่ออุดร ฐานุตตโร) เจ้าอาวาสวัดใหม่ปลายห้วย ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงเช้าวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ ณ วัดใหม่ปลายห้วย ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

Additional information