ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

สำหรับการเดินทางโดยใช้เส้นทางสายเอเชีย

โดยมุ่งหน้าไปยังจังหวัดนครสวรรค์ แล้วมุ่งสู่จังหวัดพิษณุโลก

แผนที่การเดินทางมายังวัดใหม่ปลายห้วย

 

Additional information