หนังสือทุกเล่มที่อยุ่ในเว็บไซต์นี้ ห้ามนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์แจกให้เป็นธรรมทานสำหรับผู้สนใจฟรี

(สามารถคลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด) 

หนังสือชีวประวัติ หนังสือฝันว่าธุดงค์ ธรรมะยามเช้า เล่ม ๑
cover01 Small ฝนวาธดงคปก003 Small coverhistory001
หลวงปู่ทองดี อนีโฆ ที่ระลึกงานทอดกฐิน ๒๕๕๓

จัดพิมพ์ครั้งที่๒โดยไทยทีวีสีช่อง ๓         

(ผู้เขียน ดร.พรต ซอโสตถิกุล)

ธรรมะยามเช้า เล่ม ๒ ธรรมะยามเช้า เล่ม ๓ ธรรมะยามเช้า เล่ม ๔
cover02 cover03 cover04

จัดพิมพ์ครั้งที่๒โดยไทยทีวีสีช่อง๓         

 (ผู้เขียน ดร.พรต ซอโสตถิกุล)

จัดพิมพ์ครั้งที่๒โดยไทยทีวีสีช่อง๓          

(ผู้เขียน ดร.พรต ซอโสตถิกุล)

จัดพิมพ์ครั้งที่๒โดยไทยทีวีสีช่อง๓           

(ผู้เขียน ดร.พรต ซอโสตถิกุล)

ธรรมะยามเช้า เล่ม ๕ ธรรมะยามเช้า เล่ม ๖ ธรรมะยามเช้า เล่ม ๗
cover05 cover06

  จัดพิมพ์ครั้งที่๒โดยไทยทีวีสีช่อง๓         

(ผู้เขียน ดร.พรต ซอโสตถิกุล)

จัดพิมพ์ครั้งที่๒โดยไทยทีวีสีช่อง๓          

(ผู้เขียน ดร.พรต ซอโสตถิกุล)

  ที่ระลึกในงานทอดกฐิน ๑๙ ต.ค. ๕๗

(ผู้เขียน ดร.พรต ซอโสตถิกุล)

 รวมหนังสือหลวงปู่ทองดี อนีโฆ
อยู่ใกล้หลวงปู่แล้วได้อะไร  คำคม คารม หลวงปู่ทองดี อนีโฆ หนังสือฉลองสมณศักดิ์ หลวงพ่ออุดรฯ
57001cover001
 ที่ระลีกงานทอดกฐิน ปี๒๕๕๕

   ที่ระลึกงานปฏิบัติธรรม

วันที่ ๙-๑๓ สค ๕๗

 ที่ระลึก งานฉลองสมณศักดิ์

พระครูวิวัฒน์วรสถิตย์ ๒๒ ก.พ. ๕๘

สายลมแห่งศรัทธาและปัญญาวิธีพุทธฯ ปกิณกะธรรมช่วงเข้าพรรษา ๒๕๕๙  

ที่ระลีกงานทอดกฐิน ๘ พย ๒๕๕๘        ที่ระลีกงานทอดกฐิน ๒๓ ต.ค. ๒๕๕๙      ที่ระลีกงานทอดกฐิน ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๐
   
icon mai 01ที่ระลีกงานทอดกฐิน ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๑