เสียงสวดมนต์ โดย พระครูใบฎีกาอุดร ฐานุตตฺโร เจ้าอาวาสวัดใหม่ปลายห้วย เป็นผู้นำสวด เมื่อวันที่ ๑ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณสวนป่าพุทธบารมี วัดใหม่ปลายห้วย ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร  แยกเป็นวันๆ เพราะแต่ละวันสวดมนต์ไม่เหมือนกัน  ใช้เวลาในการสวดมนต์โดยประมาณ ๑ ชั่วโมง ทุกวัน ลองดาวน์โหลด ไปฟังกันได้นะครับ (ไฟล์มีขนาดใหญ่ อาจใช้เวลานาน)

๐๐๑ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ นำสวดทำวัตรเย็น เวลา ๑ ชั่วโมง ๒๐ นาที ขนาดไฟล์  ๗๓.๘ MB     downloadโหลดไฟล์

๐๐๒ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ นำสวดทำวัตรเช้า เวลา ๕๓นาที ขนาดไฟล์  ๔๘.๓ MB     downloadโหลดไฟล์

๐๐๓ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ นำสวดทำวัตรเช้า เวลา ๑ ชั่วโมง ๑ นาที ขนาดไฟล์  ๕๕.๘ MB     downloadโหลดไฟล์

๐๐๔ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ นำสวดทำวัตรเย็น เวลา ๑ ชั่วโมง ขนาดไฟล์  ๕๕.๖ MB     downloadโหลดไฟล์